Szanowny kliencie,

Ochrona danych i Twojej prywatności jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Jako firma o zasięgu ogólnokrajowym zawsze staramy się spełniać wymogi i przepisy prawa, jak i potrzeby komunikacji naszych klientów, partnerów oraz osób zainteresowanych naszymi usługami i produktami.

Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)które weszło w naszym kraju umożliwiło zmiany w naszych zasadach ochrony prywatności, aby dać Ci lepszy wgląd w to, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz jak dbamy o ich ochronę i bezpieczeństwo.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Olaf Obruśnik MGG ul. Krakowska 95, 32-050 Skawina, Pytania albo żądania usunięcia danych prosimy kierować pod adres mailowy: biuro@mrgreengrass.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE ORAZ JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE :

Rejestracja do zamówienia
– bezpłatnej wizyty w tym celu które zaznaczyłeś podczas prośby o kontakt do Ciebie. podstawą prawną jest Art. 6 ust 1a) RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) a przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody Realizacja umowy / zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą – podstawą prawną jest art 6 ust 1 b) RODO a przetwarzamy Twoje dane do czasu wykonania w całości takiego zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa Cele rachunkowe – podstawą prawną jest Art. 6 ust 1 c) RODO a dane przetwarzamy rzez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia Wykonanie umowy / zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu – podstawą jest Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych a dane przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy oraz przedawnienia ew. roszczeń wynikających z przepisów Marketing produktów i usług – podstawą prawną jest tutaj Art. 6 ust 1 f) RODO (uzasadniony interes administratora) a przetwarzamy dane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odpowiedź na pytanie zadane drogą elektroniczną – podstawą prawną jest Art. 6 ust 1 a) RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą – zwracając się do nas z pytaniem automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie. Twoje dane przechowujemy do czasu udzielenia odpowiedzi oraz maksymalnie oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo cofnięcia Twojej zgody.

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem osób trzecich (może to być pracodawca danej osoby, lub inny pracownik Twojej firmy). Jeśli sam podałeś swoje dane osobowe, masz bezpośrednią kontrolę nad ich zakresem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Ze strony www.pielegnacjatrawnika.pl Twoja prośba o konsultację zostanie przekierowana do odpowiedniego oddziału lub franczyzobiorcy, który będzie mógł wykonać dla Ciebie usługę .

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, kiedy pozwalają na to przepisy prawa, zawieramy też umowy powierzenia danych, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w ramach franczyzy MGG, firmy kurierskie a także usługi hostingowe.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ NASZYCH DANYCH

 • Podmiot przetwarzający dane osobowe na mocy umów powierzenia może być również (Poczta Polska S.A. lub biuro rachunkowe)
 • Podmiot świadczący usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych czy bezpieczeństwa
 • Podmiot świadczący usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
 • Audytor, biegły, doradca prawny oraz podatkowy w uzasadnionych przypadkach
 • Organ państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa

TWOJE PRAWA

masz prawo do:

 • dostępu swoich danych, w tym uzyskania kopii danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę.
 • sprostowania (zmiany, aktualizacji) swoich danych
 • masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • masz prawo do usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
 • masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • masz prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda lub umowa, której jesteś stroną
 • masz prawo do wycofania zgody
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NA ZAKOŃCZENIE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy, czy zastosowane środki są odpowiednie do zabezpieczenia posiadanych danych.

MGG zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności kiedy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na zmiany przepisów, technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja na dzień 25.05.2018 r.